od 2008: voditeljica, novinarka na RTV Slovenija / TV host, journalist at RTV Slovenija

2018: asistentka za nemški jezik, raziskovalka / German language assistant, researcher

2017: doktorica znanosti iz jezikoslovja, Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani / PhD in German Linguistics, Faculty of Arts, Unviersity of Ljubljana

od 2012: raziskovanje na inštitutu za nemški jezik IDS Mannheim; udeleževanje mednarodnih jezikoslovnih simpozijev / researches at IDS Mannheim, Institute for German Language; participating international linguistic colloquiums

FF2010: profesorica angleškega in nemškega jezika / Teacher of English and German; Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Faculty of Arts, University of Ljubljana

2006: študij na univerzi Freie Universität Berlin, štipendija DAAD / DAAD intensive course at University of Berlin

2015: nominacija za Viktorja za najboljšo zabavno oddajo – Dobro Jutro (soustvarjalka)/ nomination for Award Viktor for Best Entertainment TV Show – Dobro Jutro

2014: strokovni Viktor za najboljšo zabavno oddajo – Dobro Jutro (soustvarjalka) / Award Viktor for Best Entertainment TV Show – Dobro Jutro

2011: strokovni Viktor za obetavno medijsko osebnost / Slovenian Rising TV Star Award Viktor

2011: nominacija za Femme fatale / nominations for Femme Fatale

2006 – 2009: članica Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani / member of Academic Choir of the University of Ljubljana